Welkom
Over ons

Welkom

Welkom op onze website!

Hier kunt u informatie vinden over ons zendingswerk op Madagaskar. Hiernaast vindt u de links naar de actualiteiten. Via het bovenmenu kunt u nader kennis met ons maken, lezen over zending en over hoe bij ons werk betrokken kunt zijn.

Behalve door deze website kunt u ook op de hoogte blijven door onze nieuwsbrieven, en via Facebook. U kunt zich op de contactpagina opgeven voor het ontvangen van de nieuwbrieven. U kunt ons vinden op Facebook onder jurgenenkatja.

Veel leesplezier!

Jurgen en Katja
Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen

Over ons

Wij zijn de familie Hofmann: Jurgen & Katja en onze 5 kinderen Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen. Al lange tijd hebben wij het verlangen en de roeping om de zending in te gaan, naar onbereikte bevolkingsgroepen. Sinds wij in 2008 aan onze weg naar het zendingsveld zijn begonnen is duidelijk geworden dat ons bedieningsterrein Madagaskar zal zijn. Sinds 2013 zijn we lid van Africa Inland Mission, die ons helpt bij de uitzending.

Wij (Jurgen & Katja) zijn in 1997 met elkaar getrouwd. Onze kinderen zijn geboren in 2004 (Vanya), 2006 (Issa), 2008 (Abbey), 2011 (Dani) en 2015 (Siemen). We genieten erg van elkaar als gezin.

Wij zijn lid van de Evangelische Gemeente De Ambassade te Den Helder, die ons ook ondersteunt in ons zendingswerk. Katja is mede door het jeugdwerk van deze kerk tot geloof gekomen. Op de jeugdclub van de Ambassade leerden wij elkaar kennen. Wij zijn in de kerk vooral actief (geweest) in het jeugdwerk.

Al vroeg tijdens ons huwelijk zijn we betrokken geraakt bij zending. We hebben zendelingen ondersteund en zijn op een korte zendingsreis naar China geweest in 2001. Enkele foto’s van de reis vindt u in het multimedia gedeelte hieronder. Het verlangen God voltijd te dienen heeft ons daarna nooit meer losgelaten. Heel bewust is Jurgen zijn theologiestudie begonnen in Engeland om zo als gezin te ervaren hoe het is om niet bij je geliefden om de hoek te wonen. We hebben erg veel van dat jaar geleerd en zijn dankbaar voor de ervaringen en relaties die we rijker zijn geworden. Nu zijn we alweer sinds 2015 werkzaam op Madagaskar. We wonen in een prachtig gebied temidden van de Antanala.

Jurgen
Katja
Vanya
Issa
Abbey
Dani
Siemen
Jurgen

Jurgen

Jurgen is van beroep broodbakker geweest. Hij is door het getuigenis van zijn eerste baas tot bekering gekomen. Beluister zijn getuigenis in het televisie-interview op onze videopagina. Na de geboorte van onze oudste dochter in 2004 is Jurgen huisman geworden en in 2011 is hij theologie gaan studeren, in voorbereiding op ons zendingswerk. In zijn vrije tijd onderhoudt Jurgen zijn website over geloofsverdediging. Jurgen is daarnaast ook beschikbaar als gastspreker. U kunt hier meer over lezen op zijn website.

Katja

Katja

Katja heeft van jongs af aan in de bloemisterij van haar moeder geholpen is later bedrijfsjurist, vervolgens vanaf 2002 advocaat geweest. Sinds Jurgen in 2011 is begonnen aan de theologiestudie zorgt Katja voor de kinderen en het huishouden. Sinds de voorbereiding op het zendingsveld geeft zij de kinderen thuisonderwijs, wat ze erg leuk vindt. In haar vrije tijd is Katja graag buiten of leest een boek.

Vanya

Vanya

Vanya is de oudste van het stel (2004). Ze leest graag en veel. Ook houdt ze van muziek en oefent vaak op haar viool en blokfluit.

Issa

Issa

Issa (2006) houdt van avontuur en gaat er graag op uit. Daarnaast helpt hij graag bij het sleutelen aan de auto of motor.

Abbey

Abbey

Abbey is de derde in de rij. Ze is heel creatief. Geef haar wat lijm, een schaar en papier en het resulteert in een prachtige creatie.

Dani

Dani

Dani (2011) is een echte mannetjesputter. Het liefst loopt hij op blote voeten door het bos en de rijstvelden. Hij kan op die manier de hele dag van alles ontdekken en aan het eind thuiskomen met zakken vol bessen.

Siemen

Siemen

Siemen is onze jongste (2015). Hij is bevoorrecht met het feit dat hij altijd wel een broertje of zusje heeft die hem aandacht geeft. Hij is slim en makkelijk in de omgang. Zonder veel problemen schakelt hij van het plattelands leven naar het stadsleven en van de ene naar de andere taal.

Zending

Op deze pagina kunt u lezen wat zending in de 21e eeuw inhoudt, waar Africa Inland Mission – onze zendingsorganisatie – zich mee bezig houdt en over wat wij doen op Madagaskar. Hieronder ziet u welke onderwerpen we nog meer behandelen.

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.

We vinden het erg leuk met anderen van gedachten te wisselen.

Op deze plaats willen we u ook vragen of u wilt overwegen ons te steunen. Hoe u betrokken kunt zijn vindt u hier.

Lees alle artikelen onder elkaar

Multimedia

Hieronder kunt u onze meeste recente videos bekijken. Op de video pagina kunt u onze andere videos bekijken.

Video Pagina

fetim-pirenena-2019
fetim-pirenena-2019

Een kijkje in het leven van de familie Hofmann

TRAILER – A Glimpse in the Life of the Family Hofmann

Promotie DVD

Vlak voor ons vertrek naar Madagaskar (2015) hebben we ook een DVD gemaakt met handige informatie over het leven op Madagagaskar, over ons werk en andere intressante wetenswaardigheden. We hebben de DVD aangepast zodat u hem ook online kunt bekijken.

Promotie DVD

Zendingsreis naar China in 2001

Hier vindt u wat foto’s van onze korte zendingsreis naar China in 2001. Deze reis heeft zending definitief op onze agenda gezet.
Wilt u hier iets meer over weten, vraag ons gerust! We vertellen er graag over.

Ons team

Tijdens onze studie en het zendingswerk wat we nu doen laten we ons ondersteunen door een thuisfrontcommissie. In deze commissie zitten mensen met verschillende kwaliteiten en taken. Deze mensen helpen ons in ons werk en alles wat er bij komt kijken.

Algemeen: Willem & Renske Bas
Logistiek: David Pavlotzky
Gebed: Fer van Strijen
Kinderen: Ilja van Polen
Algemeen: Willem & Renske Bas

Algemeen: Willem & Renske Bas

Willem en Renske Bas zijn in 2018 bij onze thuisfrontcommissie gekomen. Beidde hebben ze een hart voor zending en voor de onbereikten. Willem en Renske zijn praktisch ingestelde mensen en toen we ze vroegen of ze deel wilden worden van ‘ons’ team wilde ze graag weten wat hun taak zou worden. Praktische mensen zijn makkelijk in te zetten dus hebben we ze onder de noemer ‘algemeen’ geplaatst. Het zijn mensen van gebed, met een hart voor kinderen, en ze zijn nooit te druk voor een praatje. We zijn erg blij met Willem en Renske in de commissie.

Logistiek: David Pavlotzky

Logistiek: David Pavlotzky

Logistieke ondersteuning kan veel omvatten, zoals het helpen bij de verhuizing naar Engeland. Voor de tijd in Engeland betekende dat bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrieven. Eenmaal terug in Nederland is David betrokken geweest bij de zoektocht naar een huurhuis. Straks, als wij op het zendingsveld zitten, gaat het om allerhande praktische zaken die vanuit het buitenland niet goed te regelen zijn. David wil dit graag voor ons doen.

David is tevens onze contactpersoon:
Tel.:+31 654203683

Gebed: Fer van Strijen

Gebed: Fer van Strijen

Een zeer belangrijke pijler van zendingswerk is gebed. We vonden Fer van Strijen bereid om, behalve persoonlijk voor ons te bidden, anderen enthousiast te maken om voor ons te bidden. Daarbij hoort het op de hoogte houden van gebedsgroepen, maar ook het organiseren van gebedsacties waar nodig.

Kinderen: Ilja van Polen

Kinderen: Ilja van Polen

De kinderen willen we in het hele proces zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij hoort ook het onderhouden van de banden met het thuisland. Ilja helpt ons oog te houden voor de belangen van de kleintjes. Zij zal organiseren dat er ook geregeld voor hen aandacht is vanuit het thuisfront.

Interessante berichten? Lees alles uit het archief!

Soms is het leuk en verrassend om eens terug te lezen hoe het één en ander gegaan is.
Wat voor plannen hadden we? Hoe is dat gelopen en wat moesten we herzien?

Lees meer

Steun ons!

Zendelingen staan niet op zichzelf. Om de klus te klaren is brede steun nodig. Vandaar dat er meestal een kerkgenootschap en een zendingsorganisatie bij betrokken zijn. Vaak is er ook een thuisfrontcommissie. Behalve deze ‘georganiseerde steun’ is persoonlijke steun van groot belang. Een breed netwerk van mensen is nodig om zendingswerk te kunnen doen.

Op deze pagina kunt u links lezen hoe u betrokken kunt zijn: door gebed, bemoediging en financiële steun.

Wat de ‘georganiseerde steun’ betreft: onze kerk, De Evangelische Gemeente De Ambassade, zal ons uitzenden. Ook de kerk waar wij in Engeland deel van uit maakten, de Bridgnorth Baptist Church, staat in gebed voor ons op de bres.

In oktober 2013 zijn we lid geworden van Africa Inland Mission (AIM), een zendingsorganisatie met meer dan 100 jaar ervaring. Zij faciliteren het zendingswerk, wat betekent dat AIM de voorwaarden schept waaronder de zendeling zijn werk goed kan doen.

Ook hebben we een thuisfrontcommissie: een team van mensen die ons met raad en daad willen bijstaan in het zendingswerk. Op de onderste pagina links kunt u zien wie dit zijn.

U kunt onze folder, waarin u de blangrijkste informatie nog eens rustig kunt nalezen, hier downloaden: Download hier

Contact

We hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt over ons werk op Madagaskar. Als dat zo is en u wilt op de hoogte gehouden worden kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrieven door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen:
Aanmelden voor de nieuwsbrief

We versturen u eens per kwartaal een nieuwsbrief als u zich aanmeld.

Op deze pagina kunt u de eerder verzonden nieuwsbrieven terug vinden:
Nieuwsbrieven

U kunt ons volgen via:

Youtube

RSS Feed

————————————————

Post Adres:

BP714, Antananarivo 101

Madagascar

Contact persoon Nederland:

David Pavlotzky

Tel.:+31 654203683