Bidden

Bidden

De belangrijkste manier waarop u ons kunt steunen is door het gebed. Immers: als de Here het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (Psalm 127:1)

Op onze blog ziet u steeds de meest actuele onderwerpen vermeld. Voor die zaken kunt u bidden. Daarnaast kunt u de meeste recente gebeds en dank onderwerpen vinden in onze nieuwsbrieven (archief).

Natuurlijk kunt u zich ook meteen aanmelden voor de nieuwsbrief .

We stellen uw gebeden zeer op prijs.

Aanmoedigen

Aanmoedigen

Een sporter ontvangt veel steun van supporters die langs de zijlijn staan, die hem aanmoedigen, juist als het zwaar wordt. Net zo hebben (aankomende) zendelingen steun nodig, af en toe een ‘Zet hem op!’

We vinden het fijn contact te hebben en houden met familie, vrienden en kennissen. We willen graag samen met u de zending in! Samen kunnen we meer en komen we verder.

U kunt contact met ons onderhouden via de mail:

Contactformulier

of via de post. Ons gegevens kunt u op onze contact pagina vinden.

Geven

Geven

Een derde belangrijke vorm van steun is geven. Door ons met uw geld te steunen maakt u praktisch mogelijk dat wij ons – nu – door studie voorbereiden op zendingswerk en dat wij – straks – mensen mogen bereiken met het evangelie. Wij ontvangen geen salaris van AIM of van de kerken die ons ondersteunen, vandaar dat wij afhankelijk zijn van sponsors.

Uw giften zullen gebruikt worden voor heel praktische zaken zoals tickets, visa, vacinaties, behuizing, scholing van de kinderen. Daarnaast word uw gift gebruikt voor de gemaakte kosten in het werk onder de onbereikten. Hierbij kunt u denken aan reiskosten, lesmaterialen, en bijvoorbeeld vergoedingen aan lokale medewerkers. Ook zullen we een aparte ‘pot’ nodig hebben om om de zoveel jaar op verlof naar Nederland te kunnen.

Alle giften zijn welkom: groot en klein, eenmalig of regelmatig. Wanneer u ons met een bepaalde regelmaat wilt steunen kunt u uw bank een opdracht tot automatische overschrijving geven. Ook kunt u een machtiging tot automatische incasso afgeven. In alle gevallen is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

De mogelijkheden op een rij:

U kunt een gift geven via Africa Inland Mission doormiddel van een online formulier:
Formulier (Let op: Dit formulier opent een nieuwe pagine en het formulier werkt met keuzemogelijkheden!)

Of doormiddel van een incassomachtiging:
download dit formulier en print hem uit (mag via de post of per e-mail worden verzonden. De adressen staan op het formulier)

Als u liever zelf over wilt maken kan dat via rekeningnummer:
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
BIC: RABONL2U
Rekeninghouder: ‘AIM International’ – Wageningen (NL)
Onder vermelding van : Zendingswerk Madagaskar

En voor de auto onder vermelding van : Zendingswerk Madagaskar (AUTO)

Gift voor onze auto:
We zijn heel dankbaar voor alle giften die we mochten ontvangen. De auto is inmiddels aangeschaft.We hebben doorlopende kosten zoals reparaties en onderhoud (ongeveer € 2000 per jaar). Voor deze kosten kunt dit formulier gebruiken.

Vragen over financiële steun:
Dirk Visser (penningmeester AIM Nederland):
finance.nl@aimint.org
of
Tel: 0317–712467

We zijn erg dankbaar voor uw ondersteuning!