Een kindje erbij! (februari 2011)

Een kindje erbij! (februari 2011)

Eindelijk is het zover! De baby liet lang op zich wachten, maar op maandag 21 februari om 22:03 uur is Dani toch nog spontaan geboren. Dani woog bij zijn geboorte 3430 gram en was 49 cm lang. Zowel Dani als Katja maken het goed. Tot nog toe is Dani een rustige en tevreden baby die weinig huilt.

De andere kinderen zijn erg blij met hun nieuwe broertje. Het is wel weer wennen zo’n baby, want wat slaapt een baby veel! Dat is wel jammer als je hem graag op schoot wil hebben. Dani krijgt veel knuffels en kusjes van zijn zussen en broer.

Katja’s verlof is begin april geëindigd. Er ligt nog een maand werk voor de boeg, tot eind juli 2011. In augustus willen we dan de tijd nemen om de verhuizing voor te bereiden, die in september staat gepland.

Thuisfrontcommissie (juli 2010)

Thuisfrontcommissie (juli 2010)

Sinds half mei 2010 is onze thuisfrontcommissie compleet. We zijn erg blij dat we 7 mensen bereid hebben gevonden om ons bij te staan en met ons een team te vormen in de studieperiode die voor ons ligt en daarna.

Begin juli hebben we een eerste ‘vergadering’ gehad met de hele thuisfrontcommissie. Het was een geslaagde bijeenkomst. Onder het genot van een maaltijd hebben we elkaar wat beter leren kennen. Ook de partners en kinderen waren van de partij, dat maakte het tot een gezellig geheel.De komende tijd willen we een hecht team gaan vormen met de thuisfrontcommissie.

Foto’s en namen van de thuisfrontcommissieleden vindt u op de ondersteuningspagina.

Zendingsorganisatie: AIM? (juli 2010)

Zendingsorganisatie: AIM? (juli 2010)

De afgelopen tijd hebben we ons verdiept in diverse zendingsorganisaties (en dat zijn er vele!) op verschillende manieren, waaronder:

– het raadplegen van internetinformatie;
– bekijken van videopresentaties;
– deelnemen aan een zendingsweekend;
– gesprekken met (oud-)zendelingen;
– bezoeken van een zendingsbeurs;
– gesprekken met zendingsorganisaties en
– het lezen van boeken.

U zult begrijpen dat we heel veel informatie hebben binnen gekregen en dat we tijd nodig hebben om een en ander te laten bezinken. Toch is er één organisatie die er voor ons op dit moment uitspringt en dat is de African Inland Mission (AIM). Deze organisatie richt zich op inheemse Afrikaanse volken. We zijn bezig meer informatie in te winnen bij AIM om zodoende af te tasten of het tot een samenwerking kan komen.

Voorlopig hebben we enkel contact via de elektronische post, het dichtstbijzijnde kantoor van AIM bevindt zich in Engeland.

Jurgen geslaagd! (juni 2010)

Op zaterdag 5 juni 2010 heeft Jurgen de IELTS Academische test afgelegd. IELTS staat voor International English Language Testing System. De test is voorgeschreven wanneer je in Engeland een universitaire studie wilt gaan volgen.

Hoe het ging:
De test was behoorlijk pittig. ’s Ochtends werden de onderdelen luisteren (40 minuten), schrijven (60 minuten) en lezen (60 minuten) achter elkaar afgelegd. Dat was dus 2 uur en 40 minuten achter elkaar. Het ging allemaal goed, maar ook was het veel en was er weinig tijd om de antwoorden te geven.

Daarna heeft Jurgen tot 15: 25 uur gewacht voor het mondelinge gedeelte. Dat ging hem goed af. Hij wist op alle vragen wel een antwoord te geven, soms met een omweg, maar toch.

Het resultaat: Jurgen is geslaagd met maar liefst een 7, een prestatie van formaat!

Engelse les Vanya (mei 2010)

Engelse les Vanya (mei 2010)

Tijdens ons verblijf in Engeland hebben we een lesmethode Engels aangeschaft voor kleuters. Zodoende willen we voorkomen dat Vanya al teveel achterop raakt bij haar leeftijdgenootjes. We hopen tegen het einde van dit schooljaar de volledige stof van deze methode te hebben doorlopen.

Het is een erg leuke methode. Er is een groot boek met verhalen van allerlei genre. Daarbij horen speelse werkbladen, een leesboek en een toegankelijke handleiding. Regelmatig proberen we een half uur apart te zetten voor de lessen. We genieten ervan, het is erg leuk! Vanya pakt het snel op en leest al een aantal woorden en enkele zinnen.

Verslag Engelandreis (mei 2010)

Verslag Engelandreis (mei 2010)

Begin mei 2010 zijn we 2 weken naar Engeland geweest ter verdere voorbereiding. We hebben het erg goed gehad.

We hadden gehoopt wat huurwoningen te gaan bezichtigen, maar nu ons huis nog niet definitief is verkocht hebben we daarvan afgezien. Wel zijn we bij een makelaar van huurwoningen geweest om informatie in te winnen. Ons is verteld dat het geen probleem is om als buitenlanders een woning te huren, mits we de huur 6 maanden vooruit betalen. Ook zal het huurcontract niet meteen voor een langere periode gesloten kunnen worden, maar eerst voor een half jaar. Overigens gelden de gebruikelijke voorwaarden.

Verder hebben we de River School bezocht, de school die we op het oog hebben voor het onderwijs van de kinderen. We zijn eerst langs geweest voor een gesprek met de directeur en voor een rondleiding. De volgende dag mochten Vanya een hele dag meedraaien in de Reception class (te vergelijken met ons kleuteronderwijs) en Issa is een ochtend naar de Nursery (soort peuterspeelzaal) geweest. Dat was voor beiden een zeer positieve ervaring. Ook de leerkrachten gaven aan dat zij tevreden waren. We zijn ervan overtuigd dat de River School een goede keuze is. We horen nog of de kinderen worden toegelaten, tot nog toe is de verwachting dat dit geen probleem zal zijn.

Natuurlijk hebben we ook genoten van onze vakantie op andere manieren. Zo werd op de boerderij waar we een huisje hadden gehuurd een kalfje geboren waar we bijna meteen bij waren. De kinderen hebben het varken gevoerd en leuk gespeeld. We konden als gezin even op adem komen. Voor wat foto-impressies kunt u op de pagina ‘Over ons’ bekijken bij de ‘kiekjes’.

Engels, Engels en nog eens Engels… (2010)

Engels, Engels en nog eens Engels… (2010)

Communicatie … of frustratie?

De overstap naar een ander land wordt gemakkelijker gemaakt als je de taal goed beheerst. Nu iedereen in ons gezin in Engeland (op den duur) zal gaan studeren of naar school zal gaan wordt een goede beheersing van de Engelse taal des te belangrijker.

Voordat we kunnen beginnen aan de theologiestudie moet een Engelse test worden afgelegd in Amsterdam. We willen die test gaan doen nadat we in het voorjaar in Engeland zijn geweest. We zitten er dan lekker in, hopen we.

Vanya van 5 en Issa van 3 leren Engels van Katja. Als ze thuis is spreekt ze Engels tegen hen. De kinderen spreken zelf ook al een aardig woordje Engels.

Thuisfrontcommissie gezocht (2010)

Thuisfrontcommissie gezocht (2010)

Een zendeling staat niet op zichzelf. Hij of zij wordt uitgezonden door een kerk, ondersteund door een zendingsorganisatie, maar dan nog is er behoefte aan nauwe samenwerking met een team van mensen die achter de zendeling gaan staan met raad en daad.

Zo’n team, ook wel thuisfrontcommissie genoemd, helpt de zendeling met tal van zaken. Te denken valt aan morele ondersteuning, hulp bij het regelen van financiën, gebed, raad en hulp bij allerhande praktische zaken.

Hoewel we in Engeland nog geen zending gaan bedrijven, hebben we al wel behoefte aan een thuisfrontcommissie. In de tijd tot ons vertrek willen we omzien naar mensen die zitting kunnen nemen in onze thuisfrontcommissie. Op de ondersteuningspagina vindt u de functieprofielen voor de thuisfrontcommissie. Als u ideeën heeft horen we dat graag!