Voortzetting thuisonderwijs

Voortzetting thuisonderwijs

29 augustus 2012

Nu we over 5 weken naar Nederland vertrekken is het belangrijk plannen te maken over het onderwijs aan de kinderen.

In Engeland krijgen de kinderen thuis les en dat bevalt ons prima! Door onze keuze voor thuisonderwijs kunnen we zelf bepalen wat ze leren, wanneer, hoe en in welk tempo. Het is een voorrecht om het onderwijs zo op je kinderen toe te kunnen snijden.

De kinderen hebben een ruim vakkenpakket, waaronder ook lessen vallen over verschillende culturen en landen. De geschiedenislessen hebben niet alleen betrekking op Nederland maar kijken ver over de grenzen. Zo vormt het thuisonderwijs een voorbereiding op de stap naar het zendingsveld. Het bedrijf waarvan we onze Engelse materialen kopen, Sonlight, heeft ook als een van hun doelen zendelingen te ondersteunen in het onderwijs aan hun kinderen. De materialen van Sonlight spelen actief in op de zendingssituatie, onder meer door gebruik te maken van verhalen van zendelingen en door onderwijs over de verschillende wereldreligies.

De kinderen genieten van het thuisonderwijs. Zij vinden het fijn dat ze veel leren in relatief weinig tijd. Ook de tijd die we samen hebben als gezin wordt als een groot voordeel ervaren. Ze hebben duidelijk plezier in het leren.

Vanwege de genoemde redenen – en om al te veel wisseling in scholing te voorkomen – hebben we ervoor gekozen ook in Nederland thuisonderwijs te blijven geven. We zullen in Nederland namelijk op meerdere adressen wonen voordat we naar het zendingsveld vertrekken. Door thuisonderwijs te blijven geven zal naar verwachting ook de uiteindelijke stap naar het zendingsveld minder groot zijn, immers het onderwijs verandert niet. Ook op het zendingsveld verwachten we de kinderen zelf les te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *